VST-173
Stone casting ganesha yoga
size : 20x20x60 cm